KPSS ve TEOG Sınavlarında Yaşanan Sorunlar

(İHA) - İhlas Haber Ajansı | 11.07.2014 - 16:44, Güncelleme: 13.11.2023 - 06:33 4710+ kez okundu.
 

KPSS ve TEOG Sınavlarında Yaşanan Sorunlar

 TEOG ve KPSS’ de yaşanan sorunlarla ilgili gündem dışı konuşma yapan MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık: “Bilindiği gibi son yıllarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan hemen hemen her sınavda yeni bir skandalla karşılaşılmakta ve birçok vatandaşımız mağdur olmaktadır. Bugün de ÖSYM’nin en son yaptığı iki sınavda, yani Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Kamu Personeli Seçme (KPS) Sınavlarında yaşanan sorunlar ve mağduriyetler hakkında gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle yüce meclisi ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygılarımla selamlıyorum. Bilindiği gibi MEB tarafından daha önce uygulanan SBS yerine 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konan TEOG sınavları kapsamında 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı birinci dönem ortak sınavları 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapılmıştır. Bu sınavlarda, yanlış hazırlandığı gerekçesiyle sınav sonucunda matematik dersinden 2, Fen ve Teknoloji dersinden de 1 soru iptal edilmiş, daha sonra da 4 sorunun daha iptali gerekçesiyle Ankara 13. İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Açılan bu dava sonucunda, Fen ve Teknoloji Testinde 1, İngilizce Testinde 2, Din Kültürü ve Ahlak Testinde de 1 olmak üzere toplam 4 soruların hatalı olduğu gerekçesiyle 01.07.2014 tarihinde Yürütmenin durdurulmasına, 07.07.2014 tarihinde de iptaline karar vererek sınav sonuçlarının yeniden değerlendirmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda bu sınavda hatalı soru hazırlanan testlerdeki kalan her sorunun puanı ile bu sorulardan yanlış verilen her cevap nedeniyle hesaplanan kayıp puan da artmış olacaktır. Bu da öğrencilerin başarı puanını düşürecek, sorumluların cezalandırılması yerine ÖSYM tarafından yapılan yanlışın faturasını öğrencilere yükleyecektir. Bu mağduriyetin önlenmesi için, iptal edilen her sorunun sınava giren tüm öğrenciler tarafından doğru yapıldığı kabul edilerek hesaplamanın yapılması ve yaşanacak mağduriyetin önlenmesi gerekmektedir. Çünkü anılan sınavlara katılamadığı için sonradan yapılan mazeret sınavlarına girdiği belirtilen 46.000 dolayındaki öğrencilere verilen testlerde yanlış soru bulunmadığı için her sorunun puanı, diğerlerine göre daha düşük olduğu için yapılan yanlış soru başına düşülecek puan da daha düşük kalacaktır. Bu haksızlık önlenmelidir. TEOG sınavlarının ikincisi ise 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Bu sınavda ise “ikili kopya skandalı” yaşanmıştır. Yaklaşık 1 milyon 200 bin 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren bu sınavda da iptal edilen soruların yanı aynı sınıfta sınava giren öğrencilerden aynı soruyu yanlış olarak işaretleyen iki öğrenciye otomatik olarak kopya muamelesi yapılmış ve öğrencilerin o testlere ait puanları sıfır olarak değerlendirilmiştir. Örneğin, Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Kemal GÖÇER’in Matematik dersinden ikili kopya nedeniyle sıfır alması üzerine yaptığı yazılı itirazlar üzerine herhangi bir düzeltme yapılmamış ve mağduriyeti giderilememiştir. Anılan TEOG sınavında binlerce öğrencinin kopya muamelesi gördüğü böyle bir sınavda, ikili kopya değerlendirme sistemi iptal edilerek sınav salonu görevlilerinin tutanakları doğrultusunda değerlendirmenin yapılması sağlanmalıdır. Her öğrenci için sıralamada 1 puanın bile çok önemli olduğu dikkate alındığında bu haksızlıkların mutlaka giderilmesi ve uzman görüşleri doğrultusunda TEOG sınavlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. ÖSYM’nin sürekli skandallarla gündeme geldiği bir başka sınav ise KPSS’dir. 2012’de yapılan KPSS’de, mastır soru kitapçığına ait kopyaların dışarı sızdırılarak sınav öncesinde bazı illerde PKK terör örgütüne gelir elde etmek amacıyla satıldığı iddiaları cevaplandırılmadan ve bu nedenle yaşanan mağduriyetler giderilmeden, şimdi de üç gün önce, 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan 2014-KPSS Lisans sınavında ÖSYM’nin daha önce Sınav Kılavuzunda ilan ettiği sınav konularından soru sormadığı, kılavuzda belirtilen ağırlık oranlarına uymadığı ve siyasi içerikli bazı sorularla siyasi propaganda yapıldığı iddiaları kamuoyunun gündemindedir. Kılavuzda yer alan sınav konularının kapsamı ve ağırlık dağılımı aşağıdaki şekildedir: Diğer yandan,ÖSYM’nin son dönemde “sınav sorularının tamamını yayınlamadığı” için bu iddiaların ne denli doğru olduğu da kontrol edilememektedir. Daha önce olduğu gibi sınavlarda sorulan soruların tamamının yayınlanarak bu tür iddialara ortam hazırlanmamalıdır. Eğer, kılavuzda açıklanan sınav konularından soru sorulmaması ve müfredat dışına çıkılması iddiaları doğru çıkarsa, daha önce 2010 yılında yapılan TRT sınavlarında olduğu gibi bu KPSS’nin de iptali gündeme gelebilecektir. ÖSYM’ni yaptığı bu ve benzeri sınavlarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, sınava girenler ve aileleri yerine, skandallara yol açan sorumluların cezalandırılması için MEB ve hükümeti göreve davet ediyor, gereğini mağdurlar adına talep ederek bu konuların takipçisi olacağımızı belirterek tekrar saygılar sunuyorum. Diğer yandan, “yaklaşık 2 milyon gencimizin, sınava girişte adeta potansiyel suçlu muamelesi yapılarak arandığı, toplu taşıma kartlarının sınav salonuna girişte çöpe atıldığı, buna karşın ücretsiz toplu taşıma sisteminin verilmediği veya emanet sisteminin oluşturulmadığı” bu sınavda; daha önceki her sınavda tarih bölümünde sorulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına dair sorulara yer verilmediği, bunun yerine Sayın Başbakanın geçen ay AKP grup toplantısında gençlere tavsiyede bulunduğu bir kitapla ilgili sorulara yer verildiği iddiaları da cevaplandırılmalıdır. ÖSYM’ni yaptığı bu ve benzeri sınavlarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, sınava girenler ve aileleri yerine, skandallara yol açan sorumluların cezalandırılması için MEB ve hükümeti göreve davet ediyor, gereğini mağdurlar adına talep ederek bu konuların takipçisi olacağımızı belirterek tekrar saygılar sunuyorum.” Diye konuştu. DORUK
 TEOG ve KPSS’ de yaşanan sorunlarla ilgili gündem dışı konuşma yapan MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık: “Bilindiği gibi son yıllarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan hemen hemen her sınavda yeni bir skandalla karşılaşılmakta ve birçok vatandaşımız mağdur olmaktadır. Bugün de ÖSYM’nin en son yaptığı iki sınavda, yani Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Kamu Personeli Seçme (KPS) Sınavlarında yaşanan sorunlar ve mağduriyetler hakkında gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle yüce meclisi ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygılarımla selamlıyorum. Bilindiği gibi MEB tarafından daha önce uygulanan SBS yerine 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konan TEOG sınavları kapsamında 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı birinci dönem ortak sınavları 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapılmıştır. Bu sınavlarda, yanlış hazırlandığı gerekçesiyle sınav sonucunda matematik dersinden 2, Fen ve Teknoloji dersinden de 1 soru iptal edilmiş, daha sonra da 4 sorunun daha iptali gerekçesiyle Ankara 13. İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Açılan bu dava sonucunda, Fen ve Teknoloji Testinde 1, İngilizce Testinde 2, Din Kültürü ve Ahlak Testinde de 1 olmak üzere toplam 4 soruların hatalı olduğu gerekçesiyle 01.07.2014 tarihinde Yürütmenin durdurulmasına, 07.07.2014 tarihinde de iptaline karar vererek sınav sonuçlarının yeniden değerlendirmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda bu sınavda hatalı soru hazırlanan testlerdeki kalan her sorunun puanı ile bu sorulardan yanlış verilen her cevap nedeniyle hesaplanan kayıp puan da artmış olacaktır. Bu da öğrencilerin başarı puanını düşürecek, sorumluların cezalandırılması yerine ÖSYM tarafından yapılan yanlışın faturasını öğrencilere yükleyecektir. Bu mağduriyetin önlenmesi için, iptal edilen her sorunun sınava giren tüm öğrenciler tarafından doğru yapıldığı kabul edilerek hesaplamanın yapılması ve yaşanacak mağduriyetin önlenmesi gerekmektedir. Çünkü anılan sınavlara katılamadığı için sonradan yapılan mazeret sınavlarına girdiği belirtilen 46.000 dolayındaki öğrencilere verilen testlerde yanlış soru bulunmadığı için her sorunun puanı, diğerlerine göre daha düşük olduğu için yapılan yanlış soru başına düşülecek puan da daha düşük kalacaktır. Bu haksızlık önlenmelidir. TEOG sınavlarının ikincisi ise 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Bu sınavda ise “ikili kopya skandalı” yaşanmıştır. Yaklaşık 1 milyon 200 bin 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren bu sınavda da iptal edilen soruların yanı aynı sınıfta sınava giren öğrencilerden aynı soruyu yanlış olarak işaretleyen iki öğrenciye otomatik olarak kopya muamelesi yapılmış ve öğrencilerin o testlere ait puanları sıfır olarak değerlendirilmiştir. Örneğin, Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Kemal GÖÇER’in Matematik dersinden ikili kopya nedeniyle sıfır alması üzerine yaptığı yazılı itirazlar üzerine herhangi bir düzeltme yapılmamış ve mağduriyeti giderilememiştir. Anılan TEOG sınavında binlerce öğrencinin kopya muamelesi gördüğü böyle bir sınavda, ikili kopya değerlendirme sistemi iptal edilerek sınav salonu görevlilerinin tutanakları doğrultusunda değerlendirmenin yapılması sağlanmalıdır. Her öğrenci için sıralamada 1 puanın bile çok önemli olduğu dikkate alındığında bu haksızlıkların mutlaka giderilmesi ve uzman görüşleri doğrultusunda TEOG sınavlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. ÖSYM’nin sürekli skandallarla gündeme geldiği bir başka sınav ise KPSS’dir. 2012’de yapılan KPSS’de, mastır soru kitapçığına ait kopyaların dışarı sızdırılarak sınav öncesinde bazı illerde PKK terör örgütüne gelir elde etmek amacıyla satıldığı iddiaları cevaplandırılmadan ve bu nedenle yaşanan mağduriyetler giderilmeden, şimdi de üç gün önce, 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan 2014-KPSS Lisans sınavında ÖSYM’nin daha önce Sınav Kılavuzunda ilan ettiği sınav konularından soru sormadığı, kılavuzda belirtilen ağırlık oranlarına uymadığı ve siyasi içerikli bazı sorularla siyasi propaganda yapıldığı iddiaları kamuoyunun gündemindedir. Kılavuzda yer alan sınav konularının kapsamı ve ağırlık dağılımı aşağıdaki şekildedir: Diğer yandan,ÖSYM’nin son dönemde “sınav sorularının tamamını yayınlamadığı” için bu iddiaların ne denli doğru olduğu da kontrol edilememektedir. Daha önce olduğu gibi sınavlarda sorulan soruların tamamının yayınlanarak bu tür iddialara ortam hazırlanmamalıdır. Eğer, kılavuzda açıklanan sınav konularından soru sorulmaması ve müfredat dışına çıkılması iddiaları doğru çıkarsa, daha önce 2010 yılında yapılan TRT sınavlarında olduğu gibi bu KPSS’nin de iptali gündeme gelebilecektir. ÖSYM’ni yaptığı bu ve benzeri sınavlarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, sınava girenler ve aileleri yerine, skandallara yol açan sorumluların cezalandırılması için MEB ve hükümeti göreve davet ediyor, gereğini mağdurlar adına talep ederek bu konuların takipçisi olacağımızı belirterek tekrar saygılar sunuyorum. Diğer yandan, “yaklaşık 2 milyon gencimizin, sınava girişte adeta potansiyel suçlu muamelesi yapılarak arandığı, toplu taşıma kartlarının sınav salonuna girişte çöpe atıldığı, buna karşın ücretsiz toplu taşıma sisteminin verilmediği veya emanet sisteminin oluşturulmadığı” bu sınavda; daha önceki her sınavda tarih bölümünde sorulan Atatürk İlke ve İnkılaplarına dair sorulara yer verilmediği, bunun yerine Sayın Başbakanın geçen ay AKP grup toplantısında gençlere tavsiyede bulunduğu bir kitapla ilgili sorulara yer verildiği iddiaları da cevaplandırılmalıdır. ÖSYM’ni yaptığı bu ve benzeri sınavlarda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, sınava girenler ve aileleri yerine, skandallara yol açan sorumluların cezalandırılması için MEB ve hükümeti göreve davet ediyor, gereğini mağdurlar adına talep ederek bu konuların takipçisi olacağımızı belirterek tekrar saygılar sunuyorum.” Diye konuştu. DORUK
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve dorukmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.