Alim Işık: “TBMM Başkanı, Hükümetin Memuru Gibi”

(İHA) - İhlas Haber Ajansı | 11.07.2014 - 14:51, Güncelleme: 13.11.2023 - 06:33 4387+ kez okundu.
 

Alim Işık: “TBMM Başkanı, Hükümetin Memuru Gibi”

 Alim IŞIK, 02.06.2014 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar ve bunların ailelerine teslim edilmeleri konusunda medyaya da yansıyan açıklamalarınızla ilgili olarak vermiş olduğu önergenin 5.maddesindeki “Dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmeleri konusunda BDP ve HDP milletvekillerine yaptığınız ve medyaya da yansıyan açıklamalarınız hükümetinizin bu konudaki, acizliğinin bir göstergesi midir?” şeklindeki sorunun neresinin yanlış ve iç tüzüğe aykırı olduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirtmiştir.  Işık 29.05.2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla Kütahyaʹda kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddialarına ilişkin olarak verdiği 7/41570 Esas No’lu soru önergesine verilen 16/04/2014 tarihli ve 534 sayılı yazıda; cevaben “Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 97ʹnci maddesinde uyarınca; anılan önergelerde dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğu değerlendirilmektedir.” Denildiğini ve kamuoyu hassasiyetinin devam ettiği bu çok önemli konuya ilişkin son derece manidar ve milli iradeye aykırı cevapla  ilgili olarak vermiş olduğu önergenin 3.maddesindeki “Anılan yazılı soru önergesi tarafınızdan okunmuş mudur? Okundu ise Vakıflardan sorumlu bir Hükümet yetkilisi olarak önergede yer alan ve devlete ait bir taşınmazın siyasi ve bürokratik çıkarlar uğruna bir Vakfa bağışlanmak istenmesi sizce nasıl değerlendirilmektedir?”, 4.maddesindeki “Kütahya halkı ve Türk milleti için son derece önem arz eden ve siyasi ranta yönelik böyle bir konuya ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan çok sayıda önemli soruya cevaben, “anılan önergede dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğunun” belirtilmesini ne derece etik buluyorsunuz?” ve 5.maddesindeki “Önergede adı geçen Vakfın yöneticilerinin Sayın Başbakanın aile bireylerinden ve yakınlarından oluşmasının, şahsınızca verilen bu kısa cevapta bir etkisi olmuş mudur?” şeklindeki soruların neresinin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içerdiğini anlamakta güçlük çektiğini belirtmiştir.  MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim Işık, Milletvekillerinin görevlerini yapmasının Meclis Başkanlığı tarafından engellendiğini ifade ederek,  önergeleri TBMM İç Tüzüğü kurallarına uygun olarak Milletimiz adına vermeye devam edeceğini belirtmiştir. İade edilen önerge metinleri: 02.06.2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.     Prof. Dr. Alim IŞIK MHP Kütahya Milletvekili PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar ve bunların ailelerine teslim edilmeleri konusunda medyaya da yansıyan açıklamalarınızla ilgili olarak; 1.      Hükümetinizce başlatılan sözde demokratik açılım projesinin yürürlüğe konduğu 2009 yılından buyana PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın toplam sayıları ne kadardır? 2.      Anılan vatandaşlarımızın yaşlarına göre dağılımları nasıldır? 3.      PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukların sayılarının son dönemde hızla arttığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu artışın sebepleri nelerdir? 4.      Hükümetinizin sözde çözüm projesi adıyla kamuoyuna açıkladığı projenin çocukların dağa kaçırılmasında ne gibi etkileri olmuştur? 5.      Dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmeleri konusunda BDP ve HDP milletvekillerine yaptığınız ve medyaya da yansıyan açıklamalarınız hükümetinizin bu konudaki, acizliğinin bir göstergesi midir? 6.      PKK terör örgütünün kaçırdığı vatandaşlarımızın kurtarılarak ailelerine teslim edilmeleri için TSK ve emniyet mensuplarının çaresiz kaldığı ve herhangi bir operasyon yapamadıkları iddiaları doğru mudur? 7.      Hükümetinizin anılan konuya ilişkin görüşü ve anılan vatandaşlarımızın kurtarılmalarına yönelik planı nasıldır?   29.05.2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim IŞIK MHP Kütahya Milletvekili Kütahyaʹda kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddialarına ilişkinolarak verdiğim 7/41570 Esas No’lusoru önergesine verdiğiniz 16/04/2014 tarihli ve 534 sayılı yazınızda; cevaben “Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 97ʹnci maddesinde uyarınca; anılan önergelerde dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğu değerlendirilmektedir” denilmiştir. Kamuoyu hassasiyetinin devam ettiği bu çok önemli konuya ilişkin son derece manidar ve milli iradeye aykırı cevabınızla ilgili olarak; 1.      Kamuya ait bazı taşınmazların hibe veya bağış yoluyla Sayın Başbakanın oğlu N. Bilal Erdoğan’ın da yöneticileri arasında bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’na aktarılarak Belediye Başkanı adaylığının yolunun açılabileceğinin belirtildiği ve 1 Mart 2014 tarihinde “TÜRGEV’e bağış yap adaylığı kap” (TIB ID: 2423561934, 07.11.2013) manşetiyle bazı medya organlarında haber yapılan, Salih Koç (TÜRGEV Genel Müdürü) ile Eyüp Eroğlu (AKP Tokat İl Başkanı) arasında geçen konuşmaların yer aldığı TAPE kaydından Hükümetinizin bilgisi var mıdır? Varsa söz konusu konuşmalarda adı geçenler hakkında şimdiye kadar nasıl bir işlem yapılmıştır? 2.      Anılan TAPE kaydında adları geçen bazı bürokrat ve siyasiler tarafından Kütahya’da bulunan ve mülkiyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıʹna ait bazı taşınmazlarınTÜRGEV’e verilmek üzere tespit edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu taşınmazlar hangileridir? 3.      Anılan yazılı soru önergesi tarafınızdan okunmuş mudur? Okundu ise Vakıflardan sorumlu bir Hükümet yetkilisi olarak önergede yer alan ve devlete ait bir taşınmazın siyasi ve bürokratik çıkarlar uğruna bir Vakfa bağışlanmak istenmesi sizce nasıl değerlendirilmektedir? 4.      Kütahya halkı ve Türk milleti için son derece önem arz eden ve siyasi ranta yönelik böyle bir konuya ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan çok sayıda önemli soruya cevaben, “anılan önergede dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğunun” belirtilmesini ne derece etik buluyorsunuz? 5.      Önergede adı geçen Vakfın yöneticilerinin Sayın Başbakanın aile bireylerinden ve yakınlarından oluşmasının, şahsınızca verilen bu kısa cevapta bir etkisi olmuş mudur? 6.      Anılan ses kayıtlarında; Kütahya Valisi, AKP İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı ile birlikte anılan Vakfa bağışlanmak üzere tespit edilen kamu arazilerinin ve taşınmazların son durumu nedir? 7.      Anılan taşınmazların TÜRGEV’e bağışlanma süreci ne aşamadadır? 8.      Kamu mallarının anılan vakfa bağışlanarak siyasi ve ekonomik çıkar sağlanması Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? 9.      Anılan taşınmazların TÜRGEV’e bağışlanmasında adları geçen kamu görevlileri ve siyasiler hakkında hükümetinizce herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise kimler nasıl ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmıştır? Yapılmadı ise, ilgililer hakkında gerekli idari, adli ve yasal işlemlerin yapılması düşünülmekte midir?   PKK Terör Örgütü Tarafından Kaçırılan Çocuklar Kütahyaʹ da Kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddalarına ilişkin  
 Alim IŞIK, 02.06.2014 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar ve bunların ailelerine teslim edilmeleri konusunda medyaya da yansıyan açıklamalarınızla ilgili olarak vermiş olduğu önergenin 5.maddesindeki “Dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmeleri konusunda BDP ve HDP milletvekillerine yaptığınız ve medyaya da yansıyan açıklamalarınız hükümetinizin bu konudaki, acizliğinin bir göstergesi midir?” şeklindeki sorunun neresinin yanlış ve iç tüzüğe aykırı olduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirtmiştir.  Işık 29.05.2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla Kütahyaʹda kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddialarına ilişkin olarak verdiği 7/41570 Esas No’lu soru önergesine verilen 16/04/2014 tarihli ve 534 sayılı yazıda; cevaben “Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 97ʹnci maddesinde uyarınca; anılan önergelerde dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğu değerlendirilmektedir.” Denildiğini ve kamuoyu hassasiyetinin devam ettiği bu çok önemli konuya ilişkin son derece manidar ve milli iradeye aykırı cevapla  ilgili olarak vermiş olduğu önergenin 3.maddesindeki “Anılan yazılı soru önergesi tarafınızdan okunmuş mudur? Okundu ise Vakıflardan sorumlu bir Hükümet yetkilisi olarak önergede yer alan ve devlete ait bir taşınmazın siyasi ve bürokratik çıkarlar uğruna bir Vakfa bağışlanmak istenmesi sizce nasıl değerlendirilmektedir?”, 4.maddesindeki “Kütahya halkı ve Türk milleti için son derece önem arz eden ve siyasi ranta yönelik böyle bir konuya ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan çok sayıda önemli soruya cevaben, “anılan önergede dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğunun” belirtilmesini ne derece etik buluyorsunuz?” ve 5.maddesindeki “Önergede adı geçen Vakfın yöneticilerinin Sayın Başbakanın aile bireylerinden ve yakınlarından oluşmasının, şahsınızca verilen bu kısa cevapta bir etkisi olmuş mudur?” şeklindeki soruların neresinin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içerdiğini anlamakta güçlük çektiğini belirtmiştir.  MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim Işık, Milletvekillerinin görevlerini yapmasının Meclis Başkanlığı tarafından engellendiğini ifade ederek,  önergeleri TBMM İç Tüzüğü kurallarına uygun olarak Milletimiz adına vermeye devam edeceğini belirtmiştir. İade edilen önerge metinleri: 02.06.2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.     Prof. Dr. Alim IŞIK MHP Kütahya Milletvekili PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar ve bunların ailelerine teslim edilmeleri konusunda medyaya da yansıyan açıklamalarınızla ilgili olarak; 1.      Hükümetinizce başlatılan sözde demokratik açılım projesinin yürürlüğe konduğu 2009 yılından buyana PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın toplam sayıları ne kadardır? 2.      Anılan vatandaşlarımızın yaşlarına göre dağılımları nasıldır? 3.      PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukların sayılarının son dönemde hızla arttığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu artışın sebepleri nelerdir? 4.      Hükümetinizin sözde çözüm projesi adıyla kamuoyuna açıkladığı projenin çocukların dağa kaçırılmasında ne gibi etkileri olmuştur? 5.      Dağa kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmeleri konusunda BDP ve HDP milletvekillerine yaptığınız ve medyaya da yansıyan açıklamalarınız hükümetinizin bu konudaki, acizliğinin bir göstergesi midir? 6.      PKK terör örgütünün kaçırdığı vatandaşlarımızın kurtarılarak ailelerine teslim edilmeleri için TSK ve emniyet mensuplarının çaresiz kaldığı ve herhangi bir operasyon yapamadıkları iddiaları doğru mudur? 7.      Hükümetinizin anılan konuya ilişkin görüşü ve anılan vatandaşlarımızın kurtarılmalarına yönelik planı nasıldır?   29.05.2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Alim IŞIK MHP Kütahya Milletvekili Kütahyaʹda kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddialarına ilişkinolarak verdiğim 7/41570 Esas No’lusoru önergesine verdiğiniz 16/04/2014 tarihli ve 534 sayılı yazınızda; cevaben “Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 97ʹnci maddesinde uyarınca; anılan önergelerde dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğu değerlendirilmektedir” denilmiştir. Kamuoyu hassasiyetinin devam ettiği bu çok önemli konuya ilişkin son derece manidar ve milli iradeye aykırı cevabınızla ilgili olarak; 1.      Kamuya ait bazı taşınmazların hibe veya bağış yoluyla Sayın Başbakanın oğlu N. Bilal Erdoğan’ın da yöneticileri arasında bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’na aktarılarak Belediye Başkanı adaylığının yolunun açılabileceğinin belirtildiği ve 1 Mart 2014 tarihinde “TÜRGEV’e bağış yap adaylığı kap” (TIB ID: 2423561934, 07.11.2013) manşetiyle bazı medya organlarında haber yapılan, Salih Koç (TÜRGEV Genel Müdürü) ile Eyüp Eroğlu (AKP Tokat İl Başkanı) arasında geçen konuşmaların yer aldığı TAPE kaydından Hükümetinizin bilgisi var mıdır? Varsa söz konusu konuşmalarda adı geçenler hakkında şimdiye kadar nasıl bir işlem yapılmıştır? 2.      Anılan TAPE kaydında adları geçen bazı bürokrat ve siyasiler tarafından Kütahya’da bulunan ve mülkiyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıʹna ait bazı taşınmazlarınTÜRGEV’e verilmek üzere tespit edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu taşınmazlar hangileridir? 3.      Anılan yazılı soru önergesi tarafınızdan okunmuş mudur? Okundu ise Vakıflardan sorumlu bir Hükümet yetkilisi olarak önergede yer alan ve devlete ait bir taşınmazın siyasi ve bürokratik çıkarlar uğruna bir Vakfa bağışlanmak istenmesi sizce nasıl değerlendirilmektedir? 4.      Kütahya halkı ve Türk milleti için son derece önem arz eden ve siyasi ranta yönelik böyle bir konuya ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan çok sayıda önemli soruya cevaben, “anılan önergede dile getirilen konuların tek amacının istişare sağlamaktan ibaret olduğunun” belirtilmesini ne derece etik buluyorsunuz? 5.      Önergede adı geçen Vakfın yöneticilerinin Sayın Başbakanın aile bireylerinden ve yakınlarından oluşmasının, şahsınızca verilen bu kısa cevapta bir etkisi olmuş mudur? 6.      Anılan ses kayıtlarında; Kütahya Valisi, AKP İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı ile birlikte anılan Vakfa bağışlanmak üzere tespit edilen kamu arazilerinin ve taşınmazların son durumu nedir? 7.      Anılan taşınmazların TÜRGEV’e bağışlanma süreci ne aşamadadır? 8.      Kamu mallarının anılan vakfa bağışlanarak siyasi ve ekonomik çıkar sağlanması Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir? 9.      Anılan taşınmazların TÜRGEV’e bağışlanmasında adları geçen kamu görevlileri ve siyasiler hakkında hükümetinizce herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldı ise kimler nasıl ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmıştır? Yapılmadı ise, ilgililer hakkında gerekli idari, adli ve yasal işlemlerin yapılması düşünülmekte midir?   PKK Terör Örgütü Tarafından Kaçırılan Çocuklar Kütahyaʹ da Kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddalarına ilişkin  
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve dorukmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.