DPÜ Rektörü, Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Eğitim (DORUK) - DORUK GAZETESİ | 25.11.2023 - 04:24, Güncelleme: 25.11.2023 - 04:24 3096 kez okundu.
 

DPÜ Rektörü, Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Kızıltoprak: “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıyoruz. Bu vizyon, üniversitemizin mevcut misyonunu güçlendirmek ve gelecekteki hedeflerimizi yansıtmak adına önemli bir role sahiptir. Belirlediğimiz vizyona ulaşabilmek için üniversitemiz aşağıdaki hedeflere odaklanacaktır.   Eğitim Kalitesini ve Verimliliğini Artırmak: Öğrencilerimiz akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek güçlü bir eğitim programına sahip olmalıdır. Üniversitemizin ortaya koyduğu program çerçevesinde eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlanacaktır.   Araştırma Kapasitesini ve Üretkenliğini Artırmak: Üniversitemiz, araştırma alanında liderlik rolü üstlenmek adına araştırma kapasitesini ve üretkenliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Üniversitemiz araştırmacıları teşvik eden araştırmaya uygun bir ortam yaratma, onlara gerekli kaynakları sağlama ve araştırma sonuçlarını daha fazla kişiye ulaştırabilme gayreti içerisinde olacaktır.   Topluma Hizmet Faaliyetlerini Genişletmek: Üniversitemiz, toplumun beklentilerini karşılamak ve iç içe olduğu topluma daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla topluma hizmet faaliyetlerini genişletecektir. Bu vesile ile yerel topluluklarla kurulan iş birlikleri arttırılarak toplumun sorunlarına çözümler üretilecek ve katma değeri yüksek eğitim programları açılacaktır. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için belirlediğimiz stratejiler ise şunlardır: İnsan Kaynaklarına Yatırım Yapmak: Biliyoruz ki üniversitelerin başarısının mimarı sahip oldukları insan kaynağının kalitesidir. Güçlü akademik ve idari kadrolar ile topluma hizmet kalitesi artacaktır Bu amaç doğrultusunda kalifiye personel istihdam etmek için gayret gösterilecek insana yatırım yapılacaktır.   Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi ve Modernize Edilmesi: Mevcut Araştırma kapasitemizi arttırmaya yönelik araştırma laboratuvarları, kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları gibi altyapı tesislerine yenileri kazandırılarak mevcut olanlar imkanlarımız dahilinde modernize edilecektir. Üniversite Sanayi İşbirliklerinin arttırılması: Yenilikçilik ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan üniversite sanayi iş birliklerinin arttırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması. Bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve sektörel beklentilere yönelik destekleyici paydaş olma rolünün geliştirilmesi sayesinde kazan kazan ilişkilerin kurulması Üniversitemizin araştırma üretkenliğini arttıracaktır.   Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek: Uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla iş birliğimizi artırmak adına çaba sarf edilecektir. Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları ile ortak araştırma projelerini arttırma çalışmaları hızlandırılacaktır.   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu hedeflere ve stratejilere odaklanarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite haline gelebilir. Ortaya Koyulan vizyon, Üniversitemizin "bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla çeşitli alanlarda mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren eğitim ağırlıklı bir üniversite olmaktır." misyonunu ve değerlerini desteklemektedir. Bu vizyon, üniversitenin misyonunu genişleterek, üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma ulaşmasını hedeflemektedir. Bu vizyon, üniversitenin gelecekteki hedeflerini de yansıtmaktadır. Üniversite, 2023-2028 Stratejik Planı'nda, "uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir üniversite olmak" hedefini belirlemiştir. Bu vizyon, üniversitenin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma hedefimizi yineliyor bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitemizin misyonunu ve değerlerini destekleyen bu vizyon, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamıza rehberlik edecektir. Siz değerli basın mensuplarının üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir paydaş olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.   Rektörlük Toplantı Odasında düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Rektör danışmanları, basın mensupları katıldı. - DORUK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektör Kızıltoprak: “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıyoruz.

Bu vizyon, üniversitemizin mevcut misyonunu güçlendirmek ve gelecekteki hedeflerimizi yansıtmak adına önemli bir role sahiptir.

Belirlediğimiz vizyona ulaşabilmek için üniversitemiz aşağıdaki hedeflere odaklanacaktır.

 

Eğitim Kalitesini ve Verimliliğini Artırmak:

Öğrencilerimiz akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek güçlü bir eğitim programına sahip olmalıdır.

Üniversitemizin ortaya koyduğu program çerçevesinde eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlanacaktır.

 

Araştırma Kapasitesini ve Üretkenliğini Artırmak:

Üniversitemiz, araştırma alanında liderlik rolü üstlenmek adına araştırma kapasitesini ve üretkenliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda Üniversitemiz araştırmacıları teşvik eden araştırmaya uygun bir ortam yaratma, onlara gerekli kaynakları sağlama ve araştırma sonuçlarını daha fazla kişiye ulaştırabilme gayreti içerisinde olacaktır.

 

Topluma Hizmet Faaliyetlerini Genişletmek:

Üniversitemiz, toplumun beklentilerini karşılamak ve iç içe olduğu topluma daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla topluma hizmet faaliyetlerini genişletecektir.

Bu vesile ile yerel topluluklarla kurulan iş birlikleri arttırılarak toplumun sorunlarına çözümler üretilecek ve katma değeri yüksek eğitim programları açılacaktır.

Hedeflerimize ulaşabilmemiz için belirlediğimiz stratejiler ise şunlardır:

İnsan Kaynaklarına Yatırım Yapmak:

Biliyoruz ki üniversitelerin başarısının mimarı sahip oldukları insan kaynağının kalitesidir. Güçlü akademik ve idari kadrolar ile topluma hizmet kalitesi artacaktır Bu amaç doğrultusunda kalifiye personel istihdam etmek için gayret gösterilecek insana yatırım yapılacaktır.

 

Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi ve Modernize Edilmesi:

Mevcut Araştırma kapasitemizi arttırmaya yönelik araştırma laboratuvarları, kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları gibi altyapı tesislerine yenileri kazandırılarak mevcut olanlar imkanlarımız dahilinde modernize edilecektir.

Üniversite Sanayi İşbirliklerinin arttırılması:

Yenilikçilik ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan üniversite sanayi iş birliklerinin arttırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması. Bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve sektörel beklentilere yönelik destekleyici paydaş olma rolünün geliştirilmesi sayesinde kazan kazan ilişkilerin kurulması Üniversitemizin araştırma üretkenliğini arttıracaktır.

 

Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek:

Uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla iş birliğimizi artırmak adına çaba sarf edilecektir.

Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları ile ortak araştırma projelerini arttırma çalışmaları hızlandırılacaktır.

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu hedeflere ve stratejilere odaklanarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite haline gelebilir.

Ortaya Koyulan vizyon, Üniversitemizin "bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla çeşitli alanlarda mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren eğitim ağırlıklı bir üniversite olmaktır." misyonunu ve değerlerini desteklemektedir.

Bu vizyon, üniversitenin misyonunu genişleterek, üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma ulaşmasını hedeflemektedir.

Bu vizyon, üniversitenin gelecekteki hedeflerini de yansıtmaktadır. Üniversite, 2023-2028 Stratejik Planı'nda, "uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir üniversite olmak" hedefini belirlemiştir. Bu vizyon, üniversitenin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Bu çerçevede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma hedefimizi yineliyor bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitemizin misyonunu ve değerlerini destekleyen bu vizyon, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamıza rehberlik edecektir.

Siz değerli basın mensuplarının üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir paydaş olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Rektörlük Toplantı Odasında düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Rektör danışmanları, basın mensupları katıldı. - DORUK

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve dorukmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.