Yazı Detayı
10 Ocak 2021 - Pazar 16:37 Bu yazı 727 kez okundu
 
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Milli Mücadele'de Kütahya

Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e

               C 27 Temmuz tele-

                Umum Kuvay-ı Tedibiye ve Teşkiliye Kumandanı Ethem Beyefendi o cihetlere mühim bir kuvvetle hareket etmişlerdir. Bu hususta daha fazla istihsal edilecek malûmatın ve her an tahaddüs edecek vaziyetin muhabemana karşı bazı betmayeler tarafından gösterilmekte olan asarı kabilün cezayi filiyesini müstahakları pek yakında görecektir. Her gün alınacak malûmatın tarafımıza da iş'ar buyurulması mercudur. 28 Temmuz 336

                Orhaneli mıntıkasında halkın Kuvay-ı Milliye'ye karşı muhalif tavır aldıklarını haber alan İsmail Hakkı Bey Orhaneli Kaymakamına telgraf çekmiştir. Orhaneli İlçesinde silahların verilmesini ayrıca Harmancık Nahiyesi Müdürü'nü de vazifesinde sebat etmesi tavsiye olunmuştur.                        29 Temmuz 326

                Kütahya Milli Alayı'nın 1. Tabur Kumandan Muavinliği ile Alay Mutemetliğine Kütahya eşrafından merhum Mazlum zade Hafız Hasan Efendi ve 2. Tabur Kumandan Muavinliği'ne yine eşraftan Ispartalı zade Nuri Bey tayin edilmiştirlerdir. 29 Temmuz 336’da her iki tabur Kumandan Muavini Tabur Kumandanına tanıtılmışlardır. Hamiyetli bir zat olan Hafız Hasan Efendi geçen sene vefat etmişlerdir.

               Yeni Alay için silâh ve cephane derci hususunda İsmail Hakkı Bey mütemadi çalışıyordu. Saruhan Mutasarrıfı Aziz Bey tarafından Uşak'ta bırakılan silâhlar ile yirmi sandık cephaneyi Kütahya’ya getirmek için mûmâ-ileyh mütemadiyen uğraşmış ve nihayet muvaffak olmuştur. Az bir müddet sonra Uşak'ın sukutu bundaki isabeti göstermiştir. Bundan başka yine mûmâ-ileyh Tavşanlı Krom Madeni'nde elde ettiği kırk üç sandık dinamiti de marşandiz ile Eskişehir'de 22. Kolordu Kumandanlığı'na göndermiş ve 30 Temmuz Târîhli Telgrafla keyfiyeti Ali Fuat Paşa'ya bildirmiştir.

               İsmail Hakkı Bey'in yavaş yavaş Ethem Bey'i ihmal etmesi üzerine İsmail Hakkı Bey'den kuşkulanan Ethem Bey, onu kontrol altında bulundurmak üzere Kütahya Mıntıka Kumanlığına kendi mutemedlerinden binbaşı Abdullah Bey isminde birini gönderiyor. İsmail Hakkı Bey bundan kuşkulanarak Ethem Bey'e telgraf çekerek olayın ciddiyetini bildirmiştir.

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: Kütahya Şehri

İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu

Sayfa:187-188

 
Etiketler: Şaphane'de, Doktor, Fazıl, Bey'e,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Eylül 2021
Kütahya Ergunniyye Mevlevihanesi
68 Okunma.
19 Ağustos 2021
Germiyanoğlu Devleti ve Siyasal Konumu
189 Okunma.
05 Ağustos 2021
Kütahya Meşahiri-Azbi Mustafa Efendi
158 Okunma.
19 Temmuz 2021
MİLLİ MÜCADELEDE KÜTAHYA CEPHESİ, Verilen Emir Tezkireleri
294 Okunma.
08 Temmuz 2021
HATİP HOCA (RAŞİT KARAAYTAÇ, ULU CAMİ HATİBİ) (1886-03.04.1951)
109 Okunma.
18 Haziran 2021
Milli Mücadele'de Kütahya, Şaphanede Doktor Fazıl Bey'e
183 Okunma.
05 Haziran 2021
Kütahya Sancağı Fermânları
191 Okunma.
17 Mayıs 2021
LALA HÜSEYİN PAŞA CAMİİ (1566-1568 MİLADİ)
325 Okunma.
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
342 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
365 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
387 Okunma.
25 Mart 2021
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
1924 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1370 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1332 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
363 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
468 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
526 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
713 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
531 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
615 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
556 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
660 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
679 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
553 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
655 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
686 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
946 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
968 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
903 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
767 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
1121 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
907 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
995 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
874 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
1108 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
843 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
788 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
1103 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
816 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1348 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
931 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
987 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
2356 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
968 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
907 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
2157 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
954 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
1210 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1214 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
958 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
1253 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1639 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
1049 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
960 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
906 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1443 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
1155 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1655 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1245 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1603 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2418 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1272 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
1987 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1341 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1857 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1314 Okunma.
Haber Yazılımı