Yazı Detayı
19 Temmuz 2021 - Pazartesi 13:57 Bu yazı 52 kez okundu
 
MİLLİ MÜCADELEDE KÜTAHYA CEPHESİ, Verilen Emir Tezkireleri
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

20 Temmuz 1336 günü( Miladi 20 Temmuz 1920) Kuvayı Tedibiye ve Teşkilatı Mahsusa Komutanı Ethem Bey’in maiyetindeki Müfreze Komutanlarından Priştineli İsmail Hakkı Bey Kütahya’ya gelerek ilgili tezkireyi göndermiştir. Müdafaai Hukuk Merkezi heyetine aşağıdaki tezkireyi göndermiştir.

(Vatanın büyük bir gayret ve şedit bir azmile müdafaası ve mübarek topraklarımızı çiğneyen düşmanın def ve tenkili esbabını ihzar için bervechi ati mevaddın sureti kat’iyyede tatbikini temin ve hususta her türlü icraatı şedideyi ifa etmek üzere Kütahya’ya geldim.Atide decolunan mevaddın hemen tatbikına başlanmasını talep ederim.

  1. Müdafaai Hukuk 90 tevellünden 309 tevelüdüne kadar olan etradın celp ve cemine karar verildiğini sureti kat’iyyede ilan edecek ve derhal celp ve ceme başlıyacaktır.
  2. Balada zikrolunan tevellüt erbabından iki yüz fişekle bir Osmanlı yahut iki elli fişekle bir Rus mavzeri bulup getirenler seferlikten istisna edilecektir.
  3. Toplanacak efrattan taburlar tertip olunacak ve lüzumuna göre sevk ve istihdam olunacaktır. Bunların iaşeleri Müdafaai Hukuk Heyeti’nce temin olunacaktır. Bu hususu müzakere etmek üzere Müdafaai Hukuk levazım memuru nezdime gelecektir.
  4. Hükümettin malumat ve vesikasına hamil olmaksızın memleketten çıkacaklar takip ve tecziye edilecekleri gibi emlak ve emvali musadere ,zapt ve ailesi tehcir edilecektir.

Firarilerden hükümetçe yapılacak ilanda ve tayin olunacak günde gelip teslim olmayanların emvali musadere ve ailesi teb’it edilecek ve kendileri idam olunacaktır.

  1. Memleket dahilinde muzır progpagalar icra ve yalan yanlış havadis ve eracif neşir ve işaa edenler bulunursa bu gibi kim olursa olsun haklarında en ağır ceza tatbik olunacaktır. Bu gibileri tahkik ve derdest etmek üzere kendi maiyyetmden memuru mahsus tayin edilmiştir.
  2. Teşekkül edecek taburlar için heyetten veya eşrafı mahalliyeden Tabur Komutanı olarak üç zat intihap ve tefrik olunacaktır.
  3. Balada zikrolunan tevellütlerden celbolunacaklar meyanındaki maluller bir heyeti sıhhiye tarafından tefrik ve terhis olunacaktır. 

Kütahya ve Havalisi

Kuvayı Tedibiye ve Teşkilatı Mahsusa Kumandanı İsmail Hakkı

          Mustafa UYSAL

          Araştırmacı-Yazar

          Kaynakça:” Kütahya Şehri”

          İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu

                    Sayfa:180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-  199-200-201-202-203-204-205-206-207

 
Etiketler: MİLLİ, MÜCADELEDE, KÜTAHYA, CEPHESİ,, Verilen, Emir, Tezkireleri,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
08 Temmuz 2021
HATİP HOCA (RAŞİT KARAAYTAÇ, ULU CAMİ HATİBİ) (1886-03.04.1951)
42 Okunma.
18 Haziran 2021
Milli Mücadele'de Kütahya, Şaphanede Doktor Fazıl Bey'e
107 Okunma.
05 Haziran 2021
Kütahya Sancağı Fermânları
126 Okunma.
17 Mayıs 2021
LALA HÜSEYİN PAŞA CAMİİ (1566-1568 MİLADİ)
251 Okunma.
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
266 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
295 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
307 Okunma.
25 Mart 2021
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
1833 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1297 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1261 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
295 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
398 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
637 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
449 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
611 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
458 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
535 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
471 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
567 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
607 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
489 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
597 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
617 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
868 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
900 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
842 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
692 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
1040 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
832 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
912 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
785 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
995 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
780 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
728 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
1003 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
752 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1207 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
862 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
918 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
2146 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
881 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
822 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
2075 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
876 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
1113 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1121 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
884 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
1134 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1532 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
983 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
853 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
833 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1354 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
1077 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1567 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1162 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1516 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2331 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1189 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
1845 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1270 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1736 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1218 Okunma.
Haber Yazılımı