Yazı Detayı
23 Haziran 2020 - Salı 14:08 Bu yazı 147 kez okundu
 
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri-Bölüm 1

               Ankara Hükümeti rezilesine 29 Kanunıevvel 336 Tarihli keşide ettiğim memlekete taalluk eden telgrafın matbuatla ilan edilmesini isteyiniz.

               Ey Askerler! Şerre alet olmayınız, uhrevi ve dünyevi mes’uliyetten korkunuz. Ey milletsiz de maziyden intibah alarak her türlü felaketi ve istihlası vatanı, menfeatı harisanlerine kurban etmek isteyen erazile karşı hakkınıza müdafeada tereddüt göstermeyiniz ki muaveneti ilahiyeye mazhar olasınız. Ben sizi müdafaai memleket için davet ve icbar ettim, şerre, ihtirasatı şahsiyeye alet olmak için değil.

               Ey zabit arkadaşlar! Emir kulu olmaktan sarfınazar ediniz;  Allahın kulu olunuz, aksi halde geliyorum ha son peşimanlık faide vermez.

                                                                                                                      Umum Kuvayı Milliye Kumandanı

                                                                                                                                                    Ethem

* * * * * * * * * * *

               Şuursuzca yazılmış olan beyannamenin tabii hiçbir tesiri görülmedi; Halkı soyan ve envaı mezalim yapan yeni hükümet değil çetelerdi. Bu çete kumandanının Yunan safları arasından sesisinin gelmesi ve dini mevızede bulunması halkı he güldürmüş ve hem de kızdırmıştı.

* * * * * * * * * * *

               Şuursuzca yazılmış olan bu beyannamenin tabii hiçbir tesiri görülmedi; Halkı soyan ve envaı mezalim yapan yeni hükümet değil çetelerdi. Bu çete kumandanının Yunan safları arasından sesinin gelmesi ve dini mevızede bulunması halkı hem güldürmüş ve hem de kızdırmıştı.

* * * * * * * * * * *

               Gediz’e çekilen Ethem Bey Yunanlılarla  uyuşarak müştereken hareket etmeğe karar vermişlerdi. Yunanlılar Yenişehir ve İnegöl’ü zaptile İnönü’ne kadar gelmişlerdir.

               Bunun üzerine, Ethem Bey, üzerine gönderilen 2 .ve 61. Fırkalar, Kütahya ve Gediz taraflarındaki mevkilerden çekilerek, Yunan Kuvvetleri’ne karşı sevkedilmişlerdi. Ethem Bey bu fırkaların çekilmesinden istifade ile derhal taaruza geçti.

* * * * * * * * * * *

               11 Kanunisani 1337 Salı Günü gündüz, akşamüzeri alaturka saat on  bir raddelerinde Asi Ethem Kuvvetleri’nde Kuvvetleri karşısındaki hükümet kuvvetlerinin çekilmesi üzerine ansızın Kütahya Beylerbeyliği’ne kenarlarına kadar gelerek top ve tüfek ateşleriyle şehri heyecana düşürmüşlerdi.

               Fırkalar her ne kadar Eskişehir’e doğru harekete başaladılarsa da 61. Fırka Bakayası’ndan bazı efrat henüz şehirde bulunmuş ve fırka kumandanı Kaymakam İzzeddin Bey’de (Ordu Müfettişi İzzeddin Paşa) henüz Kütahya’dan ayrılmamıştı.

               İzzeddin Bey telaş göstermeyerek vaziyeti tesbit edip elinde bulunan ve istasyonda Eskişehir’ehareket etmek üzere olan kuvvetle Ethem kuvvetlerine mukabeleye karar verdi.

               Bu 11 Kanunısani Günü akşamı şehr civarına gelen çete efradı Kütahya’nın cenubundaki değirmenler ve müderris bağçesi cihetine kadar cihetine kadar sokulmuşlardı. Doktor Fazıl Bey Kumandasında çete kuvvetleri de Tavşanlı yolu üzerinden şehri zorluyordu. İzzeddin Bey’in derhal gönderdiği bir tabur, bunlarla müsademeye girişerek çeteleri şehre sokmamışlardı ve kasabayı ani bşr baskından, yağma ve katliamdan kurtarmışlardır.

               Gece her iki taraftan da ateş edilmeyerek sükunetle geçti ve Çarşamba sabahı yine top ve piyade ateşi fazla olarak akşama kadar devam etti.

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: [1] Kütahya Şehri

Yazar:Balıkesir Meb’usu, Kütahya Fahri Hemşerisi

Uzun Çarşılıoğlu İsmail Hakkı

Sayfa: 204-205-206-207

 
Etiketler: Kuvayı, Seyyare, -, Yazı, Serisi, 1,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
347 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
492 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
417 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
256 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
421 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
416 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
418 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
335 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
232 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
308 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
321 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
348 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
336 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
736 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
430 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
520 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
693 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
415 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
359 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1609 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
485 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
610 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
679 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
479 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
550 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
709 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
593 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
462 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
447 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
836 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
675 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1175 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
706 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
953 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
1431 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
749 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
859 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
814 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
738 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
700 Okunma.
Haber Yazılımı