Yazı Detayı
05 Haziran 2021 - Cumartesi 14:52 Bu yazı 127 kez okundu
 
Kütahya Sancağı Fermânları
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

                                             ( Hicri Takvim  24 Muharrem 1312) (Milâdi Takvim)28 Temmuz 1894)

         Kütahya Sancağı Belediye memurlarının temizlik işlerine bakmadıkları, Belediye Reisi Kasım Efendi'nin zimmetine para geçirdiği ve Müfettiş Hüseyin'in Belediye Sandığına borçlu bulunduğu Kütahya'dan Haffaf-zade Mehmet Ruşen tarafından yapılan şikayetin gereğince tahkik edilip neticelendirilmesi emrini havi Hüdavendigar Valiliği'ne gönderilen emir.

                              Dâhiliye Mektûbi Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır                                       

Evrâk numarolu: 321-5

Tesvîdi târihi: 11 Temmuz sene (1)310

Târih-i tebtîz: 24 M. sene (1)312, 16 Temmuz sene (1)310

                              Hüdâvendigâr Vilâyet-i Celilesi'ne

  1. Kütahya Sancağı Dâire-i Belediyesi me'mûrînin vezâlif-i belediyeye, tanzîfat ve tathîrâta bakmamakta olduklarından ve Reis Kasım Efendi’nin ihtilâsâtıyla Müfettiş Hüseyin’in Belediye Sandığı'na olan zimmetinden bahisle ba'zı ifâdâtı hâvi Haffaf-zade Mehmed Ruşen mührüyle gönderilen arzuhâl leffen savb-ı âlî-i dâverîlerîlerine irsâl kılınmış olmakla mündericâtına nazaran bi't-tahkik iktizâsının icrâsına himmem-i aliyye-i âsafâneleri derkâr buyurulmak bâbında.

 

  1. (28 Temmuz 1894- Milâdi Takvim) (24 Muharrem 1312-Hicri Takvim)

   Kütahya'da Meydan Mahallesi'ndeki iki çeşmenin su yolları üzerinde bulunan Balıklı Mahallesi'nde bazı evlerin lağımları karışması üzerine suyun kullanılamaz durumda olduğundan mahalle ahalisinin üç aydan beri su sıkıntısı çektiği bildirildiğinden biran önce su yollarına lağım karışmasının önlenerek mahalle ahalisinin su ihtiyacının karşılanması.

                          

                                 Dâhiliye Mektûbi Kalemi

        29 Cemaziyelehir 1319 - 13 Ekim 1901

   Kütahya'da Meydan Mahallesi'ndeki iki çeşmenin su yolları üzerinde bulunan Balıklı Mahallesi'nde bazı evlerin lağımları karışması üzerine suyun kullanılamaz durumda olduğundan mahalle ahalisinin üç aydan beri su sıkıntısı çektiği bildirildiğinden biran önce su yollarına lağım karışmasının önlenerek mahalle ahalisinin su ihtiyacının karşılanması.                 

                                           Dâhiliye Mektûbi Kalemi

Evrak numarolu: 750-8

Tesvîdi târihi: 18 Eylül sene (1)317

Târîh-i tebyîz: 29 C. Sene (1)319, 29 Eylül sene (1)317

              

                                          Hüdâvendigâr Vilâyet-i Aliyyesi'ne

             Kütahya Sancağı'nın Meydan Mahallesi'nde kâin iki çeşmesi su yolları üzerinde Balıklı Mahallesi ahâlisinin ba'zılarının hâneleri lağımları bulunmasından dolayı mezkûr çeşmelerin suları ta'affün ederek şürb ve isti'maâle gayr-i sâlih bir hâle gelmesiyle üç yüz hâneden mürekkeb mahalle ahâlisi üç mâhdan üç mâhdan beri susuzluk yüzünden derece-i nihâyede müşkilât çekmekte olduklarında ve bâbda vukû' bulan müraca'âta livâ-i mezkûr nâibi tarafından havâle-i sem'-i i'tibâr edilmediğinden bahisle icrâ-yı îcâbı istid'asına dair Mütevelli Süleyman vesâire müdürleriyle mühürleriyle gönderilen arzuhâl leffen irsâl kılındı. Bi't-tahkîk muktezâsının îfasıyla ahâlî-i mahallenin suya olan ihtiyâclarının ref'i esbâbının istikmâline himem-i aliyyeleri masrûf buyurulmak bâbında.

 

(29 Cemaziyelahir 1319)- (13 Ekim 1901) Evrak numarolu: 750-8

Tesvîdi târihi: 18 Eylül sene (1)317


Târîh-i tebyîz: 29 C. Sene (1)319, 29 Eylül sene (1)317

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa:154-155

 
Etiketler: Kütahya, Sancağı, Fermânları, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Temmuz 2021
MİLLİ MÜCADELEDE KÜTAHYA CEPHESİ, Verilen Emir Tezkireleri
53 Okunma.
08 Temmuz 2021
HATİP HOCA (RAŞİT KARAAYTAÇ, ULU CAMİ HATİBİ) (1886-03.04.1951)
42 Okunma.
18 Haziran 2021
Milli Mücadele'de Kütahya, Şaphanede Doktor Fazıl Bey'e
107 Okunma.
17 Mayıs 2021
LALA HÜSEYİN PAŞA CAMİİ (1566-1568 MİLADİ)
251 Okunma.
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
266 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
295 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
307 Okunma.
25 Mart 2021
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
1833 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1297 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1261 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
295 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
398 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
637 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
449 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
611 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
458 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
535 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
471 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
567 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
607 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
489 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
597 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
617 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
868 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
900 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
842 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
692 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
1040 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
832 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
912 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
785 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
995 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
780 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
728 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
1003 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
752 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1207 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
862 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
918 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
2146 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
881 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
822 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
2075 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
876 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
1113 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1121 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
884 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
1134 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1532 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
983 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
853 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
833 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1354 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
1077 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1567 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1162 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1516 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2331 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1189 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
1845 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1270 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1736 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1218 Okunma.
Haber Yazılımı