Yazı Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 14:47 Bu yazı 146 kez okundu
 
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

          Kütahya’nın (855 H.-1451 M.) senesinden itibaren Anadolu Beylerbeyliği merkezi olduğunu  ve bu beylerbeyliğe merbut sancakları ayrılmıştır. Kütahya Beylerbeylik merkezi olmadan evvel burada Yıldırım Beyazıt’ın ve daha sonra Demirlenk vak’asına kadar Demirtaş Paşa’nın vali veya muhafız bulundukları yazmıştır . (832 H. 1428 M.) yıllarında Germiyan oğlu Yakup Bey’in vefatı üzerine Umurbey’in oğlu Osman Bey’in Sancak Beyi gönderilmiştir.

İshak Paşa: Kütahya, ilk evvel bunun valiliği esnasında Beylerbeylik merkezi olmuştur. Selefi Oğuzoğlu İsa Bey Ankara’yı merkez yapan son Anadolu Valisi’dir.  İki defa sadrazam oldu. Valiliği (855 H. 1401 M.) senesindendir.

Gedik Ahmet Paşa: Devşirmelerden olup maruf sadrazamlardandır. (877H.- 1472 M.) senesinde Anadolu valisi ve bir sene sonra sadrazam oldu. Valilikte Davut Paşa kendisine halef oldu.

Süleyman Paşa:  (883 H.-1478 M.) senesinde Anadolu valisi oldu.

Mehmet Paşa: Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey’in oğludur. Osmanlı  iltica ile Fatih Sultan Mehmet’e  damat oldu.

Sinan Paşa: Saraydan  çıkmadır.  Dört defa Anadolu Beylerbeyi olmuştur. (Miladi 1481,1486,1497, 1501)

Ahmet Paşa: (Hersek zade) (Miladi 1481-1484-1486-1498 ) Senelerinde Anadolu valisi idi. Dört defa veziri azamlık yapmıştır.

Yahya Paşa: Enderun yetişmiştir. (Miladi 1502-1503) senelerinde Anadolu Beylerbeyliği yapmıştır.

Hasan Paşa: Konya Bedylerbeyliği iken Miladi 1503 yapmıştır, Anadolu Beylerbeyliği olup 1505 Miladi senesine kadar görevine devam etmiştir.

Karaköz  Ahmet Paşa:(Miladi 1505-1511)’e kadar Anadolu Beylerbeyliği yapmıştır. Kütahya’da adına camii yaptırmıştır.

Yunus Paşa: Karagöz Paşa’nın  şehadetini müteakip Anadolu eyaletine beş,altı ay valisiz kaldı, sonra Mirimiranlıkla yeniçeri ağası Yunus ağaya verildi.

Mustafa Paşa: 1514 Miladi senesinde ve İran  seferi esnasında Anadolu Beylerbeyi  olup bu 1514 senesinde içinde azlolunarak Bosna Bey‘i Sinan Bey Paşalıkla kendisine halef oldu.

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynaça: “Kütahya Şehri”

Uzun Çarşılıoğlı İsmail Hakkı

Sayfa:158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172

 
Etiketler: ANADOLU, BEYLERBEYİ, ve, VALİLERİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
33 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
105 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
222 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
212 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
225 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
220 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
254 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
240 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
623 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
340 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
433 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
487 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
313 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
269 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1507 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
399 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
509 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
542 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
378 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
455 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
540 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
504 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
381 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
343 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
746 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
574 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1085 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
590 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
796 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
1093 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
651 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
746 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
704 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
612 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
572 Okunma.
Haber Yazılımı