Yazı Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 14:47 Bu yazı 102 kez okundu
 
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

          Kütahya’nın (855 H.-1451 M.) senesinden itibaren Anadolu Beylerbeyliği merkezi olduğunu  ve bu beylerbeyliğe merbut sancakları ayrılmıştır. Kütahya Beylerbeylik merkezi olmadan evvel burada Yıldırım Beyazıt’ın ve daha sonra Demirlenk vak’asına kadar Demirtaş Paşa’nın vali veya muhafız bulundukları yazmıştır . (832 H. 1428 M.) yıllarında Germiyan oğlu Yakup Bey’in vefatı üzerine Umurbey’in oğlu Osman Bey’in Sancak Beyi gönderilmiştir.

İshak Paşa: Kütahya, ilk evvel bunun valiliği esnasında Beylerbeylik merkezi olmuştur. Selefi Oğuzoğlu İsa Bey Ankara’yı merkez yapan son Anadolu Valisi’dir.  İki defa sadrazam oldu. Valiliği (855 H. 1401 M.) senesindendir.

Gedik Ahmet Paşa: Devşirmelerden olup maruf sadrazamlardandır. (877H.- 1472 M.) senesinde Anadolu valisi ve bir sene sonra sadrazam oldu. Valilikte Davut Paşa kendisine halef oldu.

Süleyman Paşa:  (883 H.-1478 M.) senesinde Anadolu valisi oldu.

Mehmet Paşa: Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey’in oğludur. Osmanlı  iltica ile Fatih Sultan Mehmet’e  damat oldu.

Sinan Paşa: Saraydan  çıkmadır.  Dört defa Anadolu Beylerbeyi olmuştur. (Miladi 1481,1486,1497, 1501)

Ahmet Paşa: (Hersek zade) (Miladi 1481-1484-1486-1498 ) Senelerinde Anadolu valisi idi. Dört defa veziri azamlık yapmıştır.

Yahya Paşa: Enderun yetişmiştir. (Miladi 1502-1503) senelerinde Anadolu Beylerbeyliği yapmıştır.

Hasan Paşa: Konya Bedylerbeyliği iken Miladi 1503 yapmıştır, Anadolu Beylerbeyliği olup 1505 Miladi senesine kadar görevine devam etmiştir.

Karaköz  Ahmet Paşa:(Miladi 1505-1511)’e kadar Anadolu Beylerbeyliği yapmıştır. Kütahya’da adına camii yaptırmıştır.

Yunus Paşa: Karagöz Paşa’nın  şehadetini müteakip Anadolu eyaletine beş,altı ay valisiz kaldı, sonra Mirimiranlıkla yeniçeri ağası Yunus ağaya verildi.

Mustafa Paşa: 1514 Miladi senesinde ve İran  seferi esnasında Anadolu Beylerbeyi  olup bu 1514 senesinde içinde azlolunarak Bosna Bey‘i Sinan Bey Paşalıkla kendisine halef oldu.

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynaça: “Kütahya Şehri”

Uzun Çarşılıoğlı İsmail Hakkı

Sayfa:158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172

 
Etiketler: ANADOLU, BEYLERBEYİ, ve, VALİLERİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
187 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
157 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
215 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
205 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
590 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
316 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
396 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
417 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
270 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
212 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1458 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
367 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
462 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
491 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
336 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
417 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
480 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
474 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
348 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
310 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
691 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
540 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1047 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
546 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
743 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
959 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
600 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
707 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
660 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
570 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
522 Okunma.
Haber Yazılımı