Haber Detayı
28 Aralık 2021 - Salı 07:50 Bu haber 3862 kez okundu
 
Kütahyalı Sendikacı, Hürriyetçi Eğitim Sen Yönetim Kurulu'nda
Hürriyetçi Eğitim Sen’in kurucuları arasında Kütahyalı sendikacı Erdoğan Aktaş’ta Genel Başkan Yardımcısı olarak bulunuyor. Hürriyetçi Eğitim Sen’in 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, eğitim çalışanlarının adresi' olduğu ifade edildi.
GÜNCEL Haberi
Kütahyalı Sendikacı, Hürriyetçi Eğitim Sen Yönetim Kurulu'nda

Hürriyetçi Eğitim Sen’in kurucuları arasında Kütahyalı sendikacı Erdoğan Aktaş’ta Genel Başkan Yardımcısı olarak bulunuyor. Hürriyetçi Eğitim Sen’in 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, eğitim çalışanlarının adresi' olduğu ifade edildi.

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen) Kurucu Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Genel Başkan Levent Kuruoğlu, Genel Sekreter Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Genel Başkan Yardımcıları; Erdoğan Aktaş, Erdinç Öztaş, Ali İhsan Öztürk, Süleyman PEKİN, Gökhan Öztürk.

Kurucular Kurulu ise Levent Kuruoğlu, Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Erdoğan Aktaş, Erdinç Öztaş, Ali İhsan Öztürk, Süleyman PEKİN, Gökhan Öztürk, Erol Usta, Mehmet Kara, Oğuz İduğ, Sülyman Yıldız, Sinan Sakallı, Hakan Çoşkunsu, Ali Uzay Sarı, Ergun Ayyıldız, Mustafa Tolga Pişken, Murat Bulut, Ayhan Dodur, Mehmet Oğuz Turan, Erdal Yılmaz'dan oluşmakta.

Sendikanın Amacı:

Hürriyetçi Eğitim-Sen’in Amacı; "Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' anlayışla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkan eşitliği içinde çağdaş, bilimse, laik, demokratik, eşit parasız ve ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliği fikrinin eğitim politikalında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk milli eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir. "

Sendikanın Manifestosu

Hürriyetçi Eğitim-Sen’in Manifestosu şu şekilde;”Fikri hür, vicdanı hür, Irfanı hür” bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsemişiz. Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temeli liyakattir anlayışındayız. Çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği ile Bakanlığın başındaki ‘Milli’ takısı yalnızca yazıdan ibaret olmamalıdır, bütünüyle uygulamada olmalıdır kararlılığındayız. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız. Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız. Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma iddiasındayız. Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz. Hürriyetçilik her noktada şiarımızdır. Zira özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır. Mücadelemiz memurun vicdanının yansıra cüzdanının da hür olması mücadelesidir. Düşüncenin gümrük denetçiliği bindiğimiz dalı kesmektir. Dijital dönüşüm sürecini okumak farklı fikirlerin bereketini toplumsal faydaya katabilmekle mümkün olur. Aslolan millettir, devlet dahil tüm kurumlar milletin devamlılığı ve refahı içindir. Ki uygarlık da örgütlü mücadelenin tohumları arasında yeşerir. Hayat hakkın mücadele azmin kadardır. Ki tüzüğümüz mücadelemizin manifestosudur. Sizleri örgütlenme hürriyetine çağırıyoruz; ant olsun özgürlüğe..”

Yeni kurulan Hürriyetçi Eğitim Sen'e DORUK Gazetesi olarak hayırlı olsun, başarılı çalışmalar dileriz. - DORUK

Kaynak: (DORUK) - DORUK GAZETESİ Editör: DORUK
Yorumlar
Haber Yazılımı