Haber Detayı
18 Mayıs 2021 - Salı 00:19 Bu haber 1707 kez okundu
 
Kütahya'daki Köye, Tam Kapanma Sonrası 10 Gün Karantina
GÜNCEL Haberi
Kütahya'daki Köye, Tam Kapanma Sonrası 10 Gün Karantina

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 16/05/2021 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İRDELP Başkanlığında toplanmıştır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kurallan belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.Bu kapsamda;

1-)COVID-19 Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16.05.2020 tarihi saat 12.00'den itibaren 10 gün süre (25.06.2021 saat 24:00'te sonlanacak şekilde) ile Kütahya İli Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar Köyünde karantina uygulamasının başlatılmasına,karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalannın ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına,

2) Covid-19 Pozitif vakalann ve temaslılarınm ev karantina siireçlerinin devam etmesine,

3) Karantina kapsamında izole olan vatandaşlarımız tarafmdan Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına,

 4) İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alınan Işıklar köyünde ikamet eden (sağlık, kolluk kuvveti ve kurumunca hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç) kamu ve özel sektör çalışanlarınm herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın karantina süresince (10 gün süreyle) idari izinli sayılmalarına,

5) İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alman Işıklar köyünde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarma Kaymakamlık tarafmdan belge düzenlenerek kolluk kuvvetleri ekipleri ve muhtarlar aracılığıyla verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel işyeri/işletmeler tarafmdan bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

6) İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alınan yerleşkede (köy, sokak ya da apartmanda) acil sağlık hizmetleri için 112 ile iletişime geçilmesine,

7) İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alınan Işıklar Köyünde,

I. Köy giriş ve çıkışlarımn kolluk kuvvetlerince kontrol altında tutulmasına,

II. Zaruri ihtiyaçları için (laboratuvar ya da görüntüleme yöntemleriyle tanı konulan COVID-19 hastaları ve temaslıları hariç) hane halkından sadece 1 kişinin karantina bölgesi içinde ikametinden ayrılmasına müsaade edilmesine, Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen meslek grupları ve kişilerin (Covid pozitif veya temaslı kişiler hariç) istisna kapsamında değerlendirilmesine,

a) Karantina bölgesinde faaliyet gösteren market, bakkal, fırın, pastane, rnanav, kasap ve ticari amaçla hizmet veren iş yerleri;

a-1) Bu işyerlerinde sadece bir çalışanla hizmetlerine devam etmelerine müsaade edilmesine,

a-2) Bu işyerlerinde çalışanın hiçbir şekilde ikinci şahıslarla bir araya gelmesine müsaade edilmemesine,

a-3) Bu iş yerlerinde birden fazla kişinin bir araya gelebileceği oturma araç gereç ve ortamların sağlanmasma müsaade edilmemesine,

b) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlamasındaki ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsaade edilmesine,

c) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesinde çalışanlar,

ç) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici pozisyonunda çalışanlar,

d) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

e) Hayvancılık faaliyetleri ile sınırlı kalmak kaydıyla Küçükbaş-büyükbaş hayvanların bakımmı yapanlar ve otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler,

f) Cenaze defm işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, g) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletişim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ğ) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsammda görevli olanlar,

h) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, ı) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, i) Özel sektör çalışanlarından belgelemek kaydıyla görev gereği zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerde görevli olanlar,

j) Bankalar başta olmak üzere yurt çapmda yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), k) İkametinin önü ile smırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarmm zorunlu ihtiyacmı karşılamak üzere dışan çıkanlar,

 

1) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlan dahil), m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden aynlmalan riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri vb.),

n) Veteriner hekimler, Eczacılar ve eczane çalışanları,

o) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında özel izin verilenler, ö) Servis hizmeti vermek üzere dışanda olduldannı belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personel,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykınlığm durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davramşlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanlarm oy birliği ile karar verildi.  - DORUK

Kaynak: (DORUK) - DORUK GAZETESİ Editör: DORUK
Yorumlar
Haber Yazılımı