Haber Detayı
29 Eylül 2020 - Salı 13:35 Bu haber 1010 kez okundu
 
Köylerde de İnşaat Ruhsatı Alınacak
Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Köylerde İnşaat Ruhsatı Aranmayacak” Haberlerine İlişkin Basın Açıklaması yaptı.
YEREL Haberi
Köylerde de İnşaat Ruhsatı Alınacak

Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Köylerde İnşaat Ruhsatı Aranmayacak” Haberlerine İlişkin Basın Açıklaması yaptı.

Köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalan ve 300 m2’den küçük parsellerin yapılaşmasını belirleyen İl Genel Meclisi kararı, sosyal medya ve yerel basında “Köylerde inşaat ruhsatı aranmayacak” şeklinde yorumlanarak kamuoyunda yanlış bir algıya neden olmuştur.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi gereği köy yerleşik alanı sınırları içerinde yapılacak olan 27. madde kapsamında kalan yapılar için mimari, statik, elektrik, makine projeleri ile zemin etütlerinin İl Özel İdaresine sunularak inşaat izni alınması gerekmektedir.

Aksi takdirde söz konusu yapılara 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince kaçak yapıdan işlem yapılacağının bilinmesi halkımızın mağduriyet yaşamaması açısından önem arz etmektedir.

Belediye sınırları dışında köy yerleşik alan sınırları içinde ve dışında yapılacak yapılar için İl Özel İdaresinden izin ya da ruhsat alınması yasal bir zorunluluktur.

İşte İl Genel Meclisi Kararı

 

İmar Kanunun 27. Maddesi şu şekildedir:

"Madde 27 –(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. (Ek cümle:14/2/2020-7221/8 md.) Bu fıkrada belirtilen projelerin, valilik onayı ve muhtarlığa bildirim şartı sağlanmadan veya projesine aykırı yapı yapıldığının muhtarca tespiti ya da öğrenilmesi halinde durum, muhtar tarafından ivedilikle valiliğe bildirilir." Şeklindedir. - DORUK

Kaynak: (DORUK) - DORUK GAZETESİ Editör: Fatma Çakır
Yorumlar
Haber Yazılımı