Haber Detayı
13 Ekim 2021 - Çarşamba 22:27 Bu haber 4602 kez okundu
 
Çinigaz'dan Basın Duyurusu
GÜNCEL Haberi
Çinigaz'dan Basın Duyurusu

Doğal gaz dağıtımı ve satışı ile ilgili tüm faaliyetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygulamaya konulan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kurul Kararları çerçevesinde yapılmaktadır. Abonelerimizin Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı ve Adil Fatura konularında şirketimize ulaşan soruları nedeniyle, bu konulara ait mevzuat hakkında açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. Ayrıca, abonelerimizin ilgileneceğini düşündüğümüz bir de kampanya haberimiz vardır.

Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

Usulsüz doğal gaz kullanımları; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin aşağıda belirtilen 53. Maddesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.  Madde 53 Müşterinin;

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

 b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması, hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz. Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Adil Fatura Uygulaması:

Adil fatura işlemleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 29.07.2018 tarihinde 30493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe koyulan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 40. maddesi ve bu maddeye dayanılarak, şirketimiz için alınan 27.09.2018 tarih ve 8083-5 sayılı Kurul Kararı'nda detaylandırılan prosedür doğrultusunda gerçekleşmektedir. Adil fatura uygulaması, sadece Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 29.07.2018 tarihinden sonra yapılan doğal gaz alımların' kapsamaktadır. Her ay tüm sayaçlar okunarak elektronik kartlı sayaç aboneleri ile mekanik sayaç abonelerinin tüketimleri, aynı doğal gaz birim fiyat yöntemi ile faturalandırılmaktadır. Dönem içerisinde doğal gaz fiyatında oluşabilecek değişikliklerin (birim fiyat değişimi, K faktörü etkisi ve üst ısıl değer etkisi kaynaklı) her iki abone grubuna da aynı şekilde yansıtılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, elektronik kartlı sayaç aboneleri için ilgili dönemde tüketilen doğal gaz miktarına ilişkin 8083-5 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemi esas alınarak tüketilen doğal gaza karşılık olarak abone tarafından daha önce ödenmiş olan TL tutar ile kullanılan dönemde söz konusu tüketilen gaz için hesaplanan TL tutar karşılaştırılarak fark hesaplaması yapılmaktadır.

Bu çerçevede, elektronik kartlı sayaç kullanmakta olan abonelere, Mali Mevzuat doğrultusunda e-arşiv fatura edilmekte, adrese de Fatura Bilgi Fişi bırakılmaktadır. Fatura Bilgi Fişi'nde son ödeme tarihi yer almamakta, müşteri tercihine göre ödeme alınmaktadır.

Ayrıca, bakiye ödemeler, karta TL gaz yüklemesi esnasında, mevzuat doğrultusunda tahsil edilmektedir. Türk Lirası Düzeltme uygulaması neticesinde, ilave borç çıkan tüketicilerin doğal gaz alımı için vermiş oldukları bedelin yüzde 50 (yüzde elli)'sinden az olmamak kaydı ile yeni doğal gaz satışı yapılmaktadır.

Kampanya

Bu kampanya, elektronik sayaç kullanmakta olan abonelerimize, mekanik (faturalı) sayaca geçme imkanı getirmektedir. Bu değişim kampanyasından yararlanmak isteyenlerden;

1-Sayaç bedeli alınmamaktadır,

2-Değişim, sökme-takma gibi bedeller alınmamaktadır,

3-Ekim ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere, güvence bedeli 5 taksit olmaktadır.

Saygılarımızla

ÇİNİGAZ Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Kaynak: (DORUK) - DORUK GAZETESİ Editör: DORUK
Yorumlar
Haber Yazılımı