Haber Detayı
18 Eylül 2020 - Cuma 18:01 Bu haber 1951 kez okundu
 
Bir Köy Daha, Karantinada
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 17/09/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanarak, 2020/59 nolu kararları almıştır.
YEREL Haberi
Bir Köy Daha, Karantinada

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 17/09/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanarak, 2020/59 nolu kararları almıştır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

1 Ekim'e Kadar Karantinada

1) COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17.09.2020 tarihi saat 24.00 ile 01.10.2020 tarihi saat 24.00 arasında Kütahya Merkez Demirciören köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2) Covid-19 Pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine,

3) Karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına,

4) Karantina altına alınan köy ve sokaklardaki kamu binaları ve özel sektör işletmelerinin (market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri vs.) açık tutulmasına,

5) Karantina bölgesinde her haneden sadece 1 kişinin zorunlu ihtiyaçlar için kolluk gözetiminde başta maske ve mesafe olmak üzere Coronavirüs (Covid 19) kapsamındaki tedbirlere uyarak karantina bölgesi içindeki market, bakkal, fırın vs. gibi alışveriş yerlerine zorunlu ihtiyaçları için gidebilmesine,

6) Karantina süresince 1. basamak sağlık hizmetleri kapsamında Aile Hekimliği ve mobil eczacılık hizmetlerinin devam etmesine, acil sağlık hizmetleri için 112 ile iletişime geçilmesine,

Karantina Bölgesi Yakınındaki Pazarlara Müsaade Edilmeyecek

7) Karantina bölgesine yakın konumda Yeni Mahalle Mevki / Yeni Cami Mevki de kurulan köy pazarı başta olmak üzere,  karantina bölgesi ve etrafındaki tüm pazarlara karantina süresince müsaade edilmemesine,

8) Belgelemek kaydıyla aşağıda belirtilen meslek gurupları ve kişilerin istisna kapsamında değerlendirilmesine, fabrika, atölye, kapalı ofis gibi toplu çalışılan işyerlerinde çalışanların istisna kapsamı dışında tutulmasına,

4. Maddede yer alan “Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

a. Başta sağlık çalışanları ve Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar olmak üzere (Özel güvenlik görevlileri dahil) Kamu çalışanları,

b. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletişim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ. Özel sektör çalışanlarından belgelemek kaydıyla görev gereği zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerde görevli olanlar,

h. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı. Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

j. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 

k. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri vb.),

l. Veteriner hekimler, Eczacılar ve eczane çalışanları,

m. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında özel izin verilenler,

n. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

o. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personel,

ö. Belgelemek kaydıyla karantina bölgesi dışındaki diğer işyeri sahipleri,

p. Hayvancılık faaliyetleri ile sınırlı kalmak kaydıyla Küçükbaş-büyükbaş hayvanların bakımını yapanlar ve otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler,

Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. - DORUK

Kaynak: (DORUK) - DORUK GAZETESİ Editör: DORUK
Yorumlar
Haber Yazılımı